________________________________________________________

Zber papiera sa blíži

OD 4. 10. 2016 DO 11. 10. 2016

STUPŇOVANÝ ŠTRAJK

Pravda o drogách

Vo svete sa o drogách veľa hovorí - na uliciach, na internete a v TV. Táto téma bola aktuálna aj na na našej škole. Dňa 7.9.2016 sa uskutočnila prednáška Pravda o drogách, ktorej sa zúčastnili žiaci 4., 6. a 7. ročníka. 

Poďakovanie

Otvorenie školského roka 2016-2017

Dňa 5. 9. 2016 sme v námorníckom duchu slávnostne otvorili nový školský rok 2016-2017. Všetkým žiakom, pedagógom, zamestnancom, ale hlavne novým prváčikom prajeme úspešnú plavbu.  

Poistenie

Základné školy majú základnú poistnú sumu 50€ a poistné je 0,68€. Ak je žiak odkázaný na používanie zdravotnej pomôcky vyššej hodnoty, možno poistenie dojednať individuálne, maximalne na 5-násobok poistnej zmluvy (1,36€,2,04€, 2,72€, 3,40€). Poistený sa podieľa na plnení každej poistnej udalosti sumou 6,64€.

Škola volá ...

V pondelok 5.9 začína nový školský rok 2016/2017. Nových prvákov spolu s rodičmi a  žiakov 2.-9. ročníka uvítame o 8,00 hod na školskom dvore. V tento deň sa v školskej jedálni nevarí, ale ŠKD funguje. Začiatok vyučovania je v utorok podľa rozvrhu.

Tešíme sa na vás.

Športové aktivity

Vážení rodičia

súkromné centrum SCVČ Majačik Vám ponúka program pre Vaše deti na posledné prázdninové dni, ktoré môžu stráviť na športových aktivitách.

Ak majú vaše deti záujem a sú vo vekovej kategórii,nech prídu a radi ich uvítame.Je to zdarma. Treba si len doniesť  športové oblečenie, na bowling stačia prezuvky. / viď príloha - pokyny /. Turnaj sa uskutoční pri dostatočnom počte záujemcov /20 - 32 /

Výzva na predloženie ponuky pre zakázku

Základná škola Júliusa Juraja Thurzu Detva predkladá výzvu na predloženie ponuky pre zakázku.

Stránky

Odoberať ZŠ Júliusa Juraja Thurzu DETVA RSS